Czy stypendium może otrzymać pracownik naukowy uczelni posiadający otwarty przewód doktorski, ale nie uczestniczący w studiach doktoranckich?

 

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1b regulaminu przyznawania stypendiów, stypendium może otrzymać osoba która jest uczestniczką/uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunkach określonych w regulaminie, prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim lub Politechnice Opolskiej. Osoba posiadająca otwarty przewód doktorski, ale nie będąca uczestnikiem studiów doktoranckich, nie może więc ubiegać się o udzielenie stypendium w ramach projektu.