Czy można otrzymać stypendium w przypadku uzyskania zgody na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich?

 

Nie, w przedłużonym okresie odbywania studiów doktoranckich nie można otrzymywać stypendium. Stypendium może być przyznane tylko uczestniczkom/uczestnikom pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów doktoranckich.