Czy o wsparcie stypendialne mogą ubiegać się doktorantki/doktoranci wszystkich kierunków?

 

Nie, o stypendium mogą się ubiegać doktorantki/doktoranci kształcący się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT- Science, Mathematics and Technology) oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego. Wykaz kierunków zamieszczono w Załączniku nr 1 do regulaminu przyznawania stypendium.