Jaka jest miesięczna wysokość stypendium?

 

Stypendium wypłacane jest w kwocie 3 000,00 zł miesięcznie.