Na jaki okres przyznawane jest wsparcie stypendialne?

 

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy i płatne jest od października danego roku do września roku następnego. Stypendia wypłacane są w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014. Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbywa się dwukrotnie, we wrześniu 2012r. i we wrześniu 2013r.