Rozpoczęcie rekrutacji do projektu systemowego pt. "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego".

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu systemowego pt. "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach od 12 do 24 września 2012r.

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem określonym w regulaminie przyznawania stypendium dostępnym w zakładce Regulamin.

Każda osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • zamieszkuje, uczy się lub pracuje na terenie województwa opolskiego,
 • jest uczestniczką/uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunkach określonych w § 2 ust. 3 regulaminu przyznawania stypendiów, prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim lub Politechnice Opolskiej,
 • efektem pracy doktorskiej będzie wypracowanie konkretnych innowacyjnych rozwiązań w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze bądź konkretne rozwiązanie innowacyjne do komercjalizacji,
 • nie otrzymuje równocześnie stypendium dla doktorantów w ramach innego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Wnioski można składać osobiście, pocztą lub kurierem na uczelni, w której doktorantka/doktorant prowadzi studia doktoranckie.

  Miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium:

  Uniwersytet OpolskiPolitechnika Opolska
  Wydział ChemiiWydział Mechaniczny
  Opole, ul. Oleska 48Opole ul. Mikołajczyka 5
  Sekretariat/DziekanatPok. D 218