Spotkanie inaugurujące realizację projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

Uprzejmie informuję, że został zakończony proces podpisywania umów stypendialnych w ramach projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Opolskiego wraz z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską mają zaszczyt zaprosić doktorantki/doktorantów, promotorki/promotorów oraz przedsiębiorców z którymi doktorantki/doktoranci nawiązali współpracę na Spotkanie inaugurujące realizację projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2012r. o godz. 9:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Opole, ul. Piastowska 14, sala konferencyjna „Ostrówek”.