Spotkanie inaugurujące realizację projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

23 listopada 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W spotkaniu uczestniczyły doktorantki i doktoranci otrzymujący stypendium w ramach projektu, promotorzy i przedsiębiorcy współpracujący ze stypendystkami i stypendystami w prowadzonych przez nich pracach badawczych (łącznie ponad 120 osób).

Spotkanie otworzyła Pani Marszałek Barbara Kamińska, następnie głos zabrał Pan prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego oraz Pan dr hab. inż. Krzysztof Malik, prof. PO, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej.

W trakcie spotkania odbyło się wręczenie aktów przyznania stypendiów doktorantkom/doktorantom z opolskich uczelni, które zostały wręczone:

  • 42 doktorantkom/doktorantom z Uniwersytetu Opolskiego – przez Panią Barbarę Kamińską, Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pana prof. dr hab. Stanisława Sławomir Nicieję, rektora Uniwersytetu Opolskiego
  • 34 doktorantkom/doktorantom z Politechniki Opolskiej – przez Panią Barbarę Kamińską, Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pana dr hab. inż. Krzysztofa Malika, prof. PO, Prorektora ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej.
  • Na zakończenie spotkania Pani Agnieszka Okupniak, Kierowniczka projektu, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego przedstawiła korzyści oraz obowiązki doktorantek/doktorantów wynikające z przystąpienia do projektu systemowego.