Spotkanie inaugurujące II rok realizacji projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniu 22 listopada 2013r. odbyło się spotkanie inaugurujące II rok realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W spotkaniu uczestniczyły doktorantki i doktoranci dwóch opolskich uczelni, tj. Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego, otrzymujący stypendium w ramach ww. projektu, ich promotorzy, a także przedsiębiorcy współpracujący ze stypendystkami i stypendystami w prowadzonych przez nich pracach badawczych (łącznie około 100 osób).Spotkanie otworzyła Pani Marszałek Barbara Kamińska, która podkreśliła znaczenie prac badawczych doktorantek/doktorantów biorących udział w projekcie systemowym w kontekście wykorzystania ich rezultatów w przemyśle województwa opolskiego, a także pozytywnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczelniami a biznesem. Następnie głos zabrał Pan prof. dr hab. Marek Masnyk, prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego oraz Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda z Politechniki Opolskiej.
W dalszej części spotkania Pani Agnieszka Okupniak, kierowniczka projektu, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, podsumowała dotychczasową realizację projektu oraz przedstawiła korzyści oraz obowiązki doktorantek/doktorantów wynikające z przystąpienia do projektu systemowego.
Następnie została zaprezentowana współpraca z przemysłem na przykładzie pracy badawczej doktoranta Uniwersytetu Opolskiego oraz byłej doktorantki z Politechniki Opolskiej.
W trakcie spotkania odbyło się również wręczenie aktów przyznania stypendiów na rok akademicki 2013/2014 doktorantkom/doktorantom z opolskich uczelni, które zostały wręczone:

  • 42 doktorantkom/doktorantom z Uniwersytetu Opolskiego – przez Panią Barbarę Kamińską, Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pana prof. dr hab. Marka Masnyka, prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego,
  • 34 doktorantkom/doktorantom z Politechniki Opolskiej – przez Panią Barbarę Kamińską, Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pana prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagodę z Politechniki Opolskiej.
Na zakończenie spotkania, wszystkich uczestników uwieczniono na pamiątkowym zdjęciu.