Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził zmienioną Listę rankingową w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/doktorantów na rok akademicki 2013/2014.

Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2012r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził zmienioną Listę rankingową w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki./

Zmiana Listy rankingowej wynika z omyłki technicznej w kolejności nazwisk doktorantek, a także wpisanej błędnej średniej oceny jednego doktoranta.

W załączeniu: Uchwała nr 4341/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 4216/2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjęcia Listy rankingowej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na rok akademicki 2013/2014.

Szczegóły lista rankingowa