Ogłoszenie o wynikach konkursu

Wyniki konkursu na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów w projekcie systemowym Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

29 kwietnia 2014 roku Marszałek Województwa Opolskiego przyjął Zarządzenie nr 55/2014 w sprawie przyjęcia Listy ocenionych zgłoszeń w konkursie na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

Osoby zajmujące miejsca od 1 do 20 na liście ocenionych zgłoszeń, zgodnie z regulaminem wyboru najlepszych rozwiązań innowacyjnych wezmą udział w wizycie studyjnej do Brukseli poświęconej między innymi zagadnieniom współpracy nauki z przemysłem. Osoby sklasyfikowane na pozycjach od 21 do 26 tworzą listę rezerwową.

W załączeniu: