Wizyta studyjna w Brukseli

Wizyta studyjna w Brukseli

W dniach 23-26 czerwca 2014r. odbyła się wizyta studyjna w Brukseli w ramach projektu systemowego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Uczestnikami wizyty były doktorantki/doktoranci, które/którzy uzyskali największą liczbę punktów w przeprowadzonym w projekcie konkursie na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych wypracowywanych w ramach prac badawczych prowadzonych w czasie studiów doktoranckich.

W bogatym programie wizyty znalazło się między innymi spotkanie z przedstawicielką Brussels Institute for Research and Innovations (INNOVIRIS), tj. instytucji zarządzającej realizacją regionalnej polityki B+R i systemem wsparcia finansowego dla badań i innowacji. Instytucja finansuje między innymi projekty badawcze uczelni wyższych regionu, udziela dotacji umożliwiających zagranicznym naukowcom pracę w tych uczelniach, udziela wsparcia finansowego w zakresie zgłoszeń patentowych oraz wspiera doktorantów i innych naukowców w prowadzeniu prac naukowych przyczyniających się do rozwoju regionu.

Obowiązkowym punktem wizyty były też spotkania w instytucjach Unii Europejskiej, tj. w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów. W każdej instytucji uczestnikom przedstawiono ciekawe prezentacje nt. realizowanych zadań i zasad ich funkcjonowania.


Przed budynkiem Komisji Europejskiej
Wykład przedstawiciela DG Research and Innovation

W Komisji Europejskiej zapoznano się z informacją przedstawioną przez przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Badań (DG for Research and Innovation) nt. polityki badawczej Unii Europejskiej, w tym 7. Programu Ramowego i nowej inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji tj. programu Horizon 2020. Z kolei przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Kultury i Edukacji (DG Education and Culture) omówił możliwości uzyskania wsparcia w ramach działań Maria Skłodowska-Curie (MSCA). Działania te przewidują między innymi wsparcie finansowe dla początkujących naukowców zatrudnionych w instytucjach zaangażowanych w badania naukowe (Innovative Training Networks), wsparcie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej naukowców ze stopniem doktora (Individual Fellowships), wsparcie wymiany międzynarodowej i międzysektorowej pracowników w oparciu o wspólne projekty badawczo-innowacyjne (Research and Innovation Staff Exchange) oraz współfinansowanie programów doktoranckich oraz programów grantowych dla naukowców o stopniu co najmniej doktora (Co-Funding of Regional, National and International Programmes). Natomiast o walce z bezrobociem opowiedział przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG for Employment, Social Affairs and Inclusion).


Wykład przedstawiciela DG Education and Culture
W czasie prelekcji w Komisji Europejskiej.

Bardzo interesująco o Parlamencie Europejskim, w tym o bieżących kwestiach związanych z obsadzaniem ważnych stanowisk po niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego opowiedział przedstawiciel tej instytucji Pan Michał Czaplicki.


Sala obrad Parlamentu Europejskiego
Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego

Doktorantki/doktoranci byli również gośćmi sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) czyli organizacji zrzeszającej ponad 100 członków, będącej platformą wymiany informacji i dobrych praktyk, nawiązywania wspólnych działań i partnerstw projektowych w obszarze polityki badawczej i innowacyjnej.

Miłym akcentem wizyty studyjnej było również wspólne śniadanie z Panią Danutą Jazłowiecką, Posłanką Parlamentu Europejskiego, w czasie którego Pani Poseł zapoznała się z problemami nurtującymi młodych naukowców i obiecała kontynuację spotkania w kraju. Dodatkowo o pracy biura poselskiego w Brukseli opowiedziała grupie asystentka Pani Poseł, przy okazji wizyty w Parlamencie Europejskim.


Spotkanie z Panią Poseł Danutą Jazłowiecką

Mimo napiętego programu wizyty znalazł się też czas na poznanie atrakcji Brukseli, w tym między innymi na spacer po Grand Place, jednym z najładniejszych rynków Europy, na zrobienie sobie zdjęcia z jednym z najsłynniejszych symboli miasta tj. fontanny z figurką siusiającego chłopca Manneken Pis. Nie można było także pominąć Atomium, kolejnego symbolu miasta zbudowanego przy okazji światowej wystawy EXPO w 1958 roku, będącego powiększonym 150 miliardów razy modelem kryształu żelaza (przy okazji wizyty nie obyło się bez dyskusji wśród młodych naukowców nt. prawidłowości tego modelu).

Słodkim podsumowaniem wizyty studyjnej w Brukseli były obowiązkowe zakupy belgijskich czekoladek, co nie było zadaniem łatwym zważywszy na przyprawiający o zawrót głowy ogrom czekoladowego asortymentu.