Publikacja w ramach projektu systemowego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu systemowego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w partnerstwie z Politechniką opolską i Uniwersytetem Opolskim została wydana publikacja.
Powyższa publikacja zawiera sporządzone przez doktorantki/doktorantów opisy najciekawszych rozwiązań innowacyjnych, w tym cel pracy badawczej, możliwość wykorzystania wyników pracy doktorskiej/projektu badawczego w przemyśle, a także osiągnięte efekty badań.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją