Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził zmienioną Listę rankingową w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/doktorantów.

Na posiedzeniu w dniu 06 listopada 2012r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził zmienioną Listę rankingową w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmiana Listy rankingowej wynikała ze zmiany nazwisk dwóch doktorantek, które dokonały się po złożeniu wniosku o przyznanie stypendium, a także pomyłki technicznej w imieniu/nazwisku dwóch doktorantów.

W załączeniu: Uchwała nr 2920/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z 06 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 2866/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie przyjęcia Listy rankingowej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Zarządu